หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋ก
อักษรล้านนา
กิกฯ
เทียบอักษรไทย
[กิก]
ความหมาย

น๑.เรียกกระดิ่งไม้ขนาดเล็กที่ใช้แขวนคอลูกควายหรือลูกวัว ว่า ฮอกกิ๋ก;ดู...ฮอกกิ๋ก น๒.ชื่อหอยชนิดหนึ่ง ดู...หอยกิ๋ก ว.จริงๆ,สนิท. ใช้ขยายคำว่า ขม เป็น ขมกิ๋ก - ขมจริงๆ, ใช้ขยายคำว่า ดำ เป็น ดำกิ๋ก - ดำมิดหมี,ดำสนิท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋ก (กิกฯ)