หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๋
อักษรล้านนา
กิ
เทียบอักษรไทย
[กิ]
ความหมาย

ว.สั้นมาก - มักใช้กับเขาสัตว์ เช่น ควายปู๊กิ๋ - ควายรุ่นที่เขากำลังงอก, กว่างกิ๋ - แมงกว่างชนิดที่มีเขาสั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๋ (กิ)