หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ๊ว
อักษรล้านนา
คิ้วฯ
เทียบอักษรไทย
[คิ้ว]
ความหมาย

น.คิ้ว - ขนที่ขึ้นเหนือกระบอกตา ช่วยป้องกันของเหลวไหลเข้าตา ป้องกันฝุ่นละอองปลิวเข้าตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๊ว (คิ้วฯ)