หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๊กสาด
อักษรล้านนา
คิกฯสาดฯ
เทียบอักษรไทย
[คิกสาด]
ความหมาย

ก.ม้วนเสื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๊กสาด (คิกฯสาดฯ)