หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๊กมูลี
อักษรล้านนา
คิกฯมูลี
เทียบอักษรไทย
[คิกมูลี]
ความหมาย

ก.มวนบุหรี่; ปันมูลี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๊กมูลี (คิกฯมูลี)