หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ๊ก
อักษรล้านนา
คิกฯ
เทียบอักษรไทย
[คิก]
ความหมาย

ก.คลึงหรือม้วนให้เข้ารูปเป็นก้อนกลมหรือเป็นม้วน; กะลิก,กะลิกกะลิ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ๊ก (คิกฯ)