หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ้วต๊อง
อักษรล้านนา
กิ้วฯท้อฯง
เทียบอักษรไทย
[กิ้วท้อง]
ความหมาย

ก.ปวดท้องสาเหตุจากโรคบิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ้วต๊อง (กิ้วฯท้อฯง)