หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ้มดิ้ม
อักษรล้านนา
กิ้มฯดิ้มฯ
เทียบอักษรไทย
กิ้มดิ้ม
ความหมาย

ว.สั้นมาก,กุด ปกติใช้ตามหลัง สั้น เป็น สั้นกิ้มดิ้ม เช่น กว่างกิ๋มีเขาสั้นกิ้มดิ้ม; ดู...ก๋อดด๋อด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ้มดิ้ม (กิ้มฯดิ้มฯ)