หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ้ม
อักษรล้านนา
กิ้มฯ
เทียบอักษรไทย
กิ้ม
ความหมาย

น.เรียกจิ้งจกว่า จั๋กกิ้ม ว.สั้นมาก,เกรียน (มักใช้กับสิ่งของ เช่น เสื้อแขนกิ้ม - เสื้อแขนสั้นจุ๊ดจู๋); กิ้มดิ้ม,หิ้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ้ม (กิ้มฯ)