หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ่ว
อักษรล้านนา
กิ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[กิ่ว]
ความหมาย

ว๑.คอด - ที่ที่แคบเข้ามา ทำให้สภาพที่คล่องตัวเกิดการติดขัด เช่น ถนนกิ่ว,คอขวดกิ่ว; ว๒.หว่างยอดภูเขาที่ต่ำที่สุด; ว๓.คอดหรือเล็กกว่าสภาพปกติ เช่น แอวกิ่วเหมือนแมงใบ้ - เอวคอดเหมือนหมาร่า; ว๔.สภาวะหรืออาการที่เคยปกติกลับกลายเป็นไม่ปกติ เช่น น้ำหลาก ฟ้าผ่า ข้าวยากหมากแพง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ่ว (กิ่วฯ)