หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กิ่งห้อย
อักษรล้านนา
กิ่งฯห้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กิ่งห้อย]
ความหมาย

ก.อาลัย,อาวรณ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ่งห้อย (กิ่งฯห้อฯยฯ)