หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิ่งก้อย
อักษรล้านนา
กิ่งฯก้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กิ่งก้อย]
ความหมาย

ก.นิ้วก้อย - นิ้วมือนิ้วที่เล็กสุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิ่งก้อย (กิ่งฯก้อฯยฯ)