หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กิงิ
อักษรล้านนา
คิงิ
เทียบอักษรไทย
[คิงิ]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของที่เล็กและสั้น ถ้าของใหญ่ใช้ กุ๊งุ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิงิ (คิงิ)