หน้าหลัก
กิงิ
คิงิ
[คิงิ]

ว.ลักษณะสิ่งของที่เล็กและสั้น ถ้าของใหญ่ใช้ กุ๊งุ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กิงิ (คิงิ)