หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำแจ้ง
อักษรล้านนา
คำฯแช่งฯ
เทียบอักษรไทย
[คำแช่ง]
ความหมาย

น.คำสาปแช่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำแจ้ง (คำฯแช่งฯ)