หน้าหลัก
กำแจ้ง
คำฯแช่งฯ
[คำแช่ง]

น.คำสาปแช่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำแจ้ง (คำฯแช่งฯ)