หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำเวนตาน
อักษรล้านนา
คำฯเวนฯทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[คำเวนทาน]
ความหมาย

น.คำกล่าวแสดงเจตนาที่จะถวายวัตถุไทยทานแด่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์และผู้ร่วมทำบุญได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ที่ไปที่มาของการทำบุญ รวมถึงระบุชื่อของผู้เป็นเจ้าภาพ หากเป็นงานศพก็จะมีคำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายต่อท้ายด้วย; กำเวน,กำโอกาสเวนตาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำเวนตาน (คำฯเวนฯทาฯนฯ)