หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำเมือง
อักษรล้านนา
คำฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[คำเมือง]
ความหมาย

น.ภาษาพื้นเมืองของถิ่นเหนือ คือภาษาล้านนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำเมือง (คำฯเมิอฯง)