หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำเมือง
อักษรล้านนา
คำฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[คำเมือง]
ความหมาย

น.คำเมือง - ราชการไทยเรียก ''ภาษาถิ่นภาคพายัพ'' หรือ ''ภาษาไทยถิ่นเหนือ'' เป็นภาษาถิ่นหรือภาษาพื้นเมืองของชาวไทยวน ที่เรียกว่า ''คนเมือง'' ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเป็นอาณาจักรล้านนาเดิม ได้แก่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในปัจจุบัน คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ และน่าน ซึ่งมีทั้งภาษาพูด(คำเมือง/กำเมือง) และภาษาเขียน(อักษรธรรมล้านนา/ตั๋วเมือง) เป็นของตนเอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำเมือง (คำฯเมิอฯง)