หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำเต๊อะ
อักษรล้านนา
คำฯเทิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[คำเทอะ]
ความหมาย

น.หน่อยเถอะ,ด้วยเถอะ เช่น จ้วยกำเต๊อะ - ช่วยหน่อยเถอะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำเต๊อะ (คำฯเทิอฯะ)