หน้าหลัก
กำเขิน
คำฯเขึนฯ
[คำเขิน]

ดู...กำขึน

กำขึน
คำฯขึนฯ
[คำขึน]

น.ภาษาพูดของขาวขึนที่อยู่ในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า; กำเขิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำเขิน (คำฯเขึนฯ)