หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำเก่า
อักษรล้านนา
คำฯเกั่า
เทียบอักษรไทย
[คำเก่า]
ความหมาย

น.คำพูดเดิม,เรื่องราวเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำเก่า (คำฯเกั่า)