หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำฮ่าย
อักษรล้านนา
คำฯร่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[คำร่าย]
ความหมาย

น.ร่าย - คำประพันธ์ชนิดหนึ่ง ก.พูดถ่ายทอดสืบต่อกันไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำฮ่าย (คำฯร่ายฯ)