หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำอู้แหลวแล็ด
อักษรล้านนา
คำฯอู้แหลฯวแลัดฯ
เทียบอักษรไทย
[คำอู้แหลวแล็ด]
ความหมาย

ดู...กำฟู่แหลวแล็ด

ออกเสียงล้านนา
กำฟู่แหลวแล็ด
อักษรล้านนา
คำฯฟู่แหลฯวฯแลัดฯ
เทียบอักษรไทย
[คำฟู่แหลวแล็ด]
ความหมาย

น.คำพูดที่คมคายว่องไวไม่ติดขัด; กำอู้แหลวแล็ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำอู้แหลวแล็ด (คำฯอู้แหลฯวแลัดฯ)