หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำอู้บ่าวอู้สาว
อักษรล้านนา
คำฯอู้บ่าฯวฯอู้สาวฯ
เทียบอักษรไทย
[คำอู้บ่าวอู้สาว]
ความหมาย

น.คำโวหารที่หนุ่มสาวใช้โต้ตอบพรอดรักกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำอู้บ่าวอู้สาว (คำฯอู้บ่าฯวฯอู้สาวฯ)