หน้าหลัก
กำอู้บ่าวอู้สาว
กำอู้บ่าวอู้สาว
คำฯอู้บ่าฯวฯอู้สาวฯ
[คำอู้บ่าวอู้สาว]

น.คำโวหารที่หนุ่มสาวใช้โต้ตอบพรอดรักกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำอู้บ่าวอู้สาว (คำฯอู้บ่าฯวฯอู้สาวฯ)