หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำหลั๋วก
อักษรล้านนา
คำฯหัลฯวฯก
เทียบอักษรไทย
[คำหลัวก]
ความหมาย

น.คำพูดที่มีสาระ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำหลั๋วก (คำฯหัลฯวฯก)