หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำส้อย
อักษรล้านนา
คำฯระฯส้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[คำสร้อย]
ความหมาย

ว.คำสร้อย - คำ วิเศษณ์ที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อขยายความนั้นๆให้ชัดเจน ได้ความหมายมากที่สุด เช่น ลอกลิ้นแหม้นแหล้น - แลบลิ้น แผล็บๆ,น้ำเอยนจิ้วๆ - น้ำเย็นจัด,ไอ่คำโว - นายคำเป็นผู้ที่ชอบพูดโกหกพกลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำส้อย (คำฯระฯส้อฯยฯ)