หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำสูมาแก้วตังสาม
อักษรล้านนา
คำฯสูมาแก้วฯทังฯสามฯ
เทียบอักษรไทย
[คำสูมาแก้วทังสาม]
ความหมาย

น.คำกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย ใช้กล่าวตอนจบในพิธีถวายวัตถุไทยทานต่างๆ ล้านนานิยมใช้ "วันทาหลวง" เริ่มจาก วันทามิ พุทธัง ไปจบที่ อะหัง วันทามิ สัพพะโส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำสูมาแก้วตังสาม (คำฯสูมาแก้วฯทังฯสามฯ)