หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำสูมาคัวตาน
อักษรล้านนา
คำฯสูมาระฯค฿วฯทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[คำสูมาครัวทาน]
ความหมาย

น.คำขอขมาเครื่องไทยทาน ก่อนการถวายเครื่องไทยทาน มักจะมีการกล่าวคำขอขมาต่อเครื่องไทยทาน เนื่องจากว่าในช่วงจัดเตรียมเครื่องไทยทานนั้น ศรัทธาผู้จัดอาจกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ทั้งทางกาย วาจา ใจ จึงต้องกล่าวคำขอขมาเพื่อแก้ไขให้เครื่องไทยทานนั้นไม่มีมลทิน ก่อนการถวายทาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำสูมาคัวตาน (คำฯสูมาระฯค฿วฯทาฯนฯ)