หน้าหลัก
กำสูมา
คำฯสูมา
[คำสูมา]

น.คำกล่าวขอขมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำสูมา (คำฯสูมา)