หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำสุ่ย
อักษรล้านนา
คำฯสุ่
เทียบอักษรไทย
[คำสุ่ย]
ความหมาย

น.คำพูดยุยง,คำพูดที่ทำให้พอใจ,คำเล้าโลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำสุ่ย (คำฯสุ่)