หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำวอก
อักษรล้านนา
คำฯวอฯก
เทียบอักษรไทย
[คำวอก]
ความหมาย

น.ความปลิ้นปล้อน, เรื่องโกหก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำวอก (คำฯวอฯก )