หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำล่าย
อักษรล้านนา
คำฯล่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[คำล่าย]
ความหมาย

น.คำอำพราง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำล่าย (คำฯล่ายฯ)