หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำลูน
อักษรล้านนา
คำฯลูร
เทียบอักษรไทย
[คำลูน]
ความหมาย

ว.ทีหลัง,ภายหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำลูน (คำฯลูร)