หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำลื้อ
อักษรล้านนา
คำฯลื้
เทียบอักษรไทย
[คำลื้อ]
ความหมาย

น.ภาษาพูดของชนชาวลื้อ ที่สืบเชื้อสายจากสิบสองปันนา ประเทศจีน มีอยู่หลายอำเภอในจังหวัดน่าน และที่อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำลื้อ (คำฯลื้)