หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำลม
อักษรล้านนา
คำฯล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[คำลม]
ความหมาย

น.คำพูดที่ลมๆแล้งๆ เชื่อไม่ได้,คำพูดไม่จริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำลม (คำฯล฿มฯ)