หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำยอง
อักษรล้านนา
คำฯยอฯง
เทียบอักษรไทย
[คำยอง]
ความหมาย

น.ภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของคนยอง กลุ่มชนที่มาจากหรือสืบเชื้อสายจากเมืองยอง รัฐฉาน ประเทศพม่า มีอยู่ที่ อ.เมือง อ.ป่าซาง อ.บ้านธิ จังหวัดลำพูน และที่ตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีเขตติดต่อกับ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำยอง (คำฯยอฯง)