หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำฟู่
อักษรล้านนา
คำฯฟู่
เทียบอักษรไทย
[คำฟู่]
ความหมาย

น.คำพูด; กำอู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำฟู่ (คำฯฟู่)