หน้าหลัก
กำผี
คำฯผี
[คำผี]

น.คำสั่งเสียของผู้ตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำผี (คำฯผี)