หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำผี
อักษรล้านนา
คำฯผี
เทียบอักษรไทย
[คำผี]
ความหมาย

น.คำสั่งเสียของผู้ตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำผี (คำฯผี)