หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำปากกำฟ้อง
อักษรล้านนา
คำฯปากฯคำฯฟ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[คำปากคำฟ้อง]
ความหมาย

น.คำสนส่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำปากกำฟ้อง (คำฯปากฯคำฯฟ้อฯง)