หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำปาก
อักษรล้านนา
คำฯปากฯ
เทียบอักษรไทย
[คำปาก]
ความหมาย

น.คำพูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำปาก (คำฯปากฯ)