หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำบ่หม๋ด
อักษรล้านนา
คำฯบํห฿มฯด
เทียบอักษรไทย
[คำบ่หมด]
ความหมาย

ก.คำพูดไม่จริง,พูดคำหยาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำบ่หม๋ด (คำฯบํห฿มฯด )