หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำตือ
อักษรล้านนา
คำฯทื
เทียบอักษรไทย
[คำทือ]
ความหมาย

น.คำสบประมาท,คำดูถูกเหยียดหยาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำตือ (คำฯทื)