หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำจ่ม
อักษรล้านนา
คำฯจ่฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[คำจ่ม]
ความหมาย

น๑.คำบ่นรำพัน น๒.วรรณกรรมพรรณนาอารมณ์ ที่พระยาพรหมโวหารแต่งขึ้นขณะอยู่ในคุกที่เมืองแพร่ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของพระยาพรหมโวหาร ซึ่งถูกเจ้าหลวงวิชัยราชา เจ้าหลวงเมืองแพร่ คุมขังไว้ในคุกในข้อหาเป็นชู้กับนางจันหรือหม่อมจัน ซึ่งเป็นสนมของท่าน ก.ว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ,พูดพร่ำบ่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำจ่ม (คำฯจ่฿มฯ)