หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำจุ๋
อักษรล้านนา
คำฯจุ
เทียบอักษรไทย
[คำจุ]
ความหมาย

น.คำพูดที่หลอกลวง,พูดเท็จ,พูดโกหก,พูดไม่จริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำจุ๋ (คำฯจุ)