หน้าหลัก
กำจุ๋
คำฯจุ
[คำจุ]

น.คำพูดที่หลอกลวง,พูดเท็จ,พูดโกหก,พูดไม่จริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำจุ๋ (คำฯจุ)