หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำคึ
อักษรล้านนา
คำฯระฯคึ
เทียบอักษรไทย
[คำครึ]
ความหมาย

น.คำพูดที่สง่างาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำคึ (คำฯระฯคึ)