หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กำกึ๊ด
อักษรล้านนา
คําฯคึดฯ
เทียบอักษรไทย
[คำคึด]
ความหมาย

น.ความคิด,หัวคิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำกึ๊ด (คําฯคึดฯ)