หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กำ
อักษรล้านนา
คําฯ
เทียบอักษรไทย
[คำ]
ความหมาย

น.คำ,ความ; ว.ครั้ง,ที่ เช่น เขี้ยนสามกำ - เฆี่ยนสามที

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กำ (คําฯ)