หน้าหลัก
กาอยู่
คาฯอยฯ
[คาอฺยู่]

ก.คาอยู่,ติดอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กาอยู่ (คาฯอยฯ)