หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กายแหย่วๆ
อักษรล้านนา
คาฯยฯแห่ยฯวฯๆ
เทียบอักษรไทย
[คายแหย่วๆ]
ความหมาย

ว.รู้สึกระคายคันยิกๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กายแหย่วๆ (คาฯยฯแห่ยฯวฯๆ)