หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กายเนื้อกายตั๋ว
อักษรล้านนา
คาฯยฯเนิ้อฯอคาฯยฯต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[คายเนื้อคายตัว]
ความหมาย

ก.ระคายไปทั่วทั้งตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กายเนื้อกายตั๋ว (คาฯยฯเนิ้อฯอคาฯยฯต฿วฯ)