หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กายหน่อไล่
อักษรล้านนา
คาฯยฯหํนฯอฯไร่
เทียบอักษรไทย
[คายหน่อไร่]
ความหมาย

น๑.ขนเส้นเล็กๆ ที่ติดบนเปลือกของหน่อไม้ไล่น๒.ขนอ่อนที่ขึ้นบริเวณอวัยวะเพศของเด็กที่กำลังแตกเนื้อหนุ่มสาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กายหน่อไล่ (คาฯยฯหํนฯอฯไร่)