หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กายหน่อ
อักษรล้านนา
คาฯยฯหํนฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[คายหน่อ]
ความหมาย

น.ขนเส้นเล็กๆ ที่ติดบริเวณเปลือกของหน่อไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กายหน่อ (คาฯยฯหํนฯอฯ)